Przeskocz do treści

O Parafii

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. STANISŁAWA BM
W KONINIE

 

PATRON NASZEJ PARAFII – ŚW. STANISŁAW BM

       Stanisław ze Szczepanowa  ur. ok. 1030 r. w Szczepanowie, zm. 11 kwietnia 1079 r. w Krakowie; polski duchowny katolicki, biskup krakowski, męczennik, święty Kościoła katolickiego, jeden z głównych patronów Polski i Archidiecezji Krakowskiej.

Żywot świętego

       Według tradycji uznaje się, że urodził się 26 lipca 1030 w Szczepanowie, jako syn Wielisława i Bogny. Odebrał staranne wykształcenie, najpierw w gnieźnieńskiej szkole katedralnej, a w późniejszym czasie we Francji lub w Belgii. Zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz Małopolski, pracował także w kancelarii panującego ówcześnie biskupa krakowskiego Lamberta, który wyznaczył go na swego następcę. Po śmierci Lamberta obrany został ordynariuszem diecezji, a w 1072 za zgodą księcia Bolesława Szczodrego został konsekrowany na biskupa krakowskiego.

       Okres posługi biskupiej Stanisława zaliczany jest do najświetniejszych za panowania Piastów. Biskup Stanisław sprowadził do Polski legatów rzymskich, zorganizował od nowa metropolię gnieźnieńską, podjął działania mające na celu koronację Bolesława Szczodrego w 1075 roku. Dzięki wskrzeszeniu metropolii gnieźnieńskiej, ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Jako że zależało mu na szerzeniu wiary chrześcijańskiej w ówczesnej Polsce, biskup wspierał także powstawanie i umacnianie klasztorów benedyktyńskich, stanowiących ośrodki istotne ewangelizacyjne.

       W wyniku konfliktu z Bolesławem Szczodrym biskup, podając za przekazem Galla Anonima, został skazany na obcięcie członków. Gall Anonim, piszący swą Kronikę trzydzieści kilka lat po śmierci biskupa Stanisława, przedstawił fakt zatargu między Stanisławem a Bolesławem Szczodrym, który zadecydował o chwale pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. Nie są znane dokładne przyczyny sporu, jaki powstał pomiędzy nim a królem. Według tradycji, bezpośrednim powodem konfliktu pomiędzy biskupem a królem było to, że Stanisław bezskutecznie upominał Bolesława za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych oraz za publiczne powodowanie zgorszenia. Wedle przekazu kroniki Mistrza Wincentego Stanisław najpierw grozi mu [Bolesławowi] zagładą królestwa, wreszcie wyciąga ku niemu miecz klątwy, nie jest jasne czy należy to rozumieć jako zagrożenie ekskomuniką, czy jej rzucenie, przyjmuje się jednak raczej tę pierwszą ewentualność. Następnie nie stawił się po wezwaniu przed sąd królewski, gdyż nie pozwalało mu na to prawo kanoniczne. Został wówczas przez króla bezprawnie skazany na śmierć.

Kult

       W Polsce od końca XII wieku rozwinął się kult Świętego Stanisława, a Katedra Wawelska, która mieści jego sarkofag, nosi wezwanie jego i św. Wacława Czeskiego. Również w Krakowie znajduje się jego sanktuarium w kościele Paulinów na Skałce. W I niedzielę po święcie św. Stanisława – przypadającym 8 maja – odbywa się procesja z relikwiami świętego z Katedry Wawelskiej do Kościoła św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce w której bierze udział Episkopat Polski, przedstawiciele duchowieństwa, zakonów i laikatu.

Kanonizacja

       8 września 1253, w bazylice świętego Franciszka w Asyżu, Stanisław został kanonizowany przez papieża Innocentego IV. Uroczystość podniesienia relikwii Świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce odbyła się 8 maja 1254 r.

Ikonografia

       W ikonografii osobę polskiego świętego przedstawia się w szatach pontyfikalnych, jego atrybuty to orzeł, pastorał, umarły Piotrowin.

Odpust w naszej Parafii

       Odpust ku czci św. Stanisława BM obchodzony jest w naszej Parafii w niedzielę przypadającą w okolicach 8 maja.

Msze św. w niedziele i święta nakazane :

       Godz. 8.00; 11.00 i 15.00 / w Wielkim Poście Msza św. popołudniowa o godz. 16.00 ze względu na Gorzkie Żale o godz. 15.00

Msze św. i nabożeństwa w tygodniu :

       W poniedziałek, wtorek i sobotę Msza św. o godz. 7.00; w środę, czwartek i piątek o godz. 18.00 / w okresie zimowym o 17.00; W miesiącach: maj i październik Msza św. wieczorem a także wieczorem ( godz. 17.00 ) Roraty w Adwencie.

W każdą środę na początku Mszy św. jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ( przed Obrazem MBNP ) a 22 dnia każdego miesiąca ma miejsce Nabożeństwo do św. Rity z poświęceniem róż ( przed obrazem św. Rity i jej relikwiami). 

Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA od wtorku do soboty po Mszy św. a także w innym terminie w razie ważnej sprawy.

W niedziele, święta i pierwsze piątki – kancelarii NIE MA !!!
Nr tel. do parafii: 18 331 73 05
Adres e-mail: parafiakonina@gmail.com

Posługa sakramentalna

Sakrament Chrztu św.

       Sakrament Chrztu św. w naszej Parafii udzielany jest w czasie  Mszy św. w trzecią niedzielę miesiąca, natomiast w grudniu w św. Szczepana a w miesiącu Świąt Wielkanocnych - w Poniedziałek Wielkanocy. W przypadku ważnych powodów także w innych terminach.

       Rodzice zgłaszają chrzest dziecka odpowiednio wcześniej w kancelarii w godzinach urzędowania ( nie później niż 2 tygodnie przed chrztem! ). 

Dokumenty potrzebne przy zapisie chrztu ! : 

  • akt urodzenia dziecka z USC ( może być ksero )
  • zaświadczenie z parafii ojca i matki chrzestnej, że mogą być rodzicami chrzestnymi (dotyczy to osób z poza naszej parafii ! Owe zaświadczenia należy dostarczyć przed chrztem )
  • W czasie zapisu dziecka do chrztu trzeba znać także dokładny adres zamieszkania chrzestnych.

Sakrament Małżeństwa

       Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej około trzy miesiące przed terminem ślubu. Datę i godzinę ślubu można oczywiście uzgodnić wcześniej.

Potrzebne dokumenty: 

  • dowód osobisty;
  • dokumenty konkordatowe z USC ( ważne są 6 miesięcy od daty wydania). W przypadku gdy już jest zawarty ślub cywilny – akt cywilny ślubu;
  • metryka chrztu;  / pobiera się ją w parafii chrztu !
  • indeks katechizacji, w przypadku braku - ostatnie świadectwo z religii;
  • zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego.

O kościele św. Stanisława BM i Parafii w Koninie

Kościół p.w. św. Stanisława BM, najpierw jako kaplica, istnieje od 1992 r.

1 lipca 2006 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz ustanowił na terenie Koniny Rektorat.

3 grudnia 2006 r. w miejsce rektoratu ustanowiona została nowa parafia dekretem ks. kard. Stanisław Dziwisza ( wydzielona z Parafii w Niedźwiedziu).

Osiedla należące do Parafii Konina to: Lachy, Zające, Trojaki, Talarki, Kurki, Garłyty, Majerze, Woźny, Bednarze, Lupy, Grzędy, Cieśle, Gęby, Palace, Halamy, Natanki, Zagrody, Napory, Bekacze, Przybytki, Frączki, Pazyrówka, Działek. Pięć osiedli Koniny pozostało w parafii Niedźwiedź: Krzany, Domagały, Michalczewscy, Bulasy i Chudomięty.

9 października 2016 r. JE Ks. Kard. Stanisław Dziwisz dokonał Konsekracji naszej świątyni.
Wnętrze świątyni po renowacji / 2016 / 

       Parafia posiada Cmentarz parafialny poświęcony 14 września 2014 r. przez ks. wicekanclerza Kurii w Krakowie ks. kanonika Krzysztofa Tekieli.

Widok z plebani w stronę Cmentarza…

       Przed kościołem zbudowano kapliczkę MB Różańcowej (poniżej), którą poświęcił Ks. Kardynał w dniu Konsekracji kościoła / 9.10. 2016 r. /

 

Kościół św. Stanisława BM w Koninie - 2021 r.