Przeskocz do treści

Sołtys wsi Konina zwołuje zebranie wiejskie na dzień 10 marca 2019 r. o godzinie 13:00 w Zespole Placówek Oświatowych w Koninie. Tematem zebrania będzie plan zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz bieżące sprawy wsi. W przypadku braku quorum drugie zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 13:15.

Z przyjemnością chciałbym zauważyć, że ostatnio zebrania wiejskie przebiegały w spokojnej atmosferze. Chociaż frekwencja mogłaby być większa to i tak widać, że znacznie wzrosło zainteresowanie sprawami naszego sołectwa, a zwłaszcza budowy obiektu wielofunkcyjnego , który coraz bardziej zaczyna nabierać kształtu.

Poniżej przedstawiam zestawienie dochodów i wydatków mienia sołeckiego i mienia budowy obiektu turystyczno-rekreacyjno-gastronomiczno-kulturowego Konina

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się dnia 05.02.2017r. Ustalono następujące uchwały: ścinka drzewa w ilości 300 m sześciennych. 200 m sześciennych z przeznaczeniem na budowę obiektu wielofunkcyjnego. 100 m sześciennych w większości buka na potrzeby sołectwa. Pomoc na remont przedszkola. Zebrani ustalili, że sołectwo zakupi panele podłogowe wraz z listwami i podkładem na wszystkie trzy pomieszczenia. Koszt zakupu to 3 tys. złotych. Kolejna uchwała to przeznaczenie funduszu soleckiego na 2018 rok. Zebrani zdecydowali, że fundusz zostanie przeznaczony na budowę Obiektu Turystyczno- Rekreacyjno- Gastronomiczno- Kulturowego.