Przeskocz do treści

II Niedziela Wielkanocna  28.04.2019

 • Dzisiaj II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po ogłoszeniach nastąpi uczczenie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu; Msze św. o 8.00; 11.00 i 15.00;
 • W tygodniu w Liturgii:

- w poniedziałek św. Wojciecha, biskupa i męczennika;

- W środę zaczyna się miesiąc maj – nabożeństwa majowe po Mszy

św. o godz. 18.00; / Nowenna w środę na początku Nab. Majowego;

- w czwartek 2 maja św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła;

- w piątek 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski; Msza św. o godz.

  8.00; 11.00 i 15.00; W tym dniu Odnowienie Ślubów Jasnogórskich;

  w tym dniu także Zmianka Różańcowa po Mszy św. o godz. 8.00;

- w sobotę wspomnienie św. Floriana, męczennika;

- W tym tygodniu I piątek miesiąca; spowiedź św. przed I piątkiem i

zarazem przed Odpustem w czwartek od godz. 16.00 – 18.00;

 • W przyszłą niedzielę w naszej Parafii Uroczystość Odpustowa ku czci św. Stanisława BM; Suma Odpustowa o godz. 11.00. Sumę będzie celebrował ks. prałat Józef Niedźwiedzki; Bardzo proszę jak na każdy Odpust do posług. Do feretronów, do baldachimu, dziewczynki do sypania kwiatów, chłopcy do dzwonienia; „Turbacyki” proszę…
 • Spotkania dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. będą we wtorek o godz. 16.00 i we środę o godz. 10.00
 • Spotkania dzieci, które przygotowują się do Rocznicy I Komunii św. będą w poniedziałek o godz. 16.00 i w środę o godz. 16.00
 • Bóg zapłać os. Cieśle za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 100 zł; na piątek proszę os. Grzędy a przed niedzielą os. Lupy i Bednarze.

* Spotkanie ministrantów we środę po Mszy św. …

*Dziś po Mszy św. 11.00 wręczenie nagród za konkurs palm…

*Zebranie Rady Parafialnej 3 maja po Mszy św. o 15.00 / godz. 16.00/

*Zaproszenie na Nowennę przed Uroczystością św. Stanisława do

katedry w Krakowie na 6 maja godz. 17.30… Zapisy w zakrystii…

Poniedziałek Wielkanocny  22.04.2019

 • Dzisiaj drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. o godz. 8.00; 11.00 i 15.00; Dzisiejsza składka na UPJP II w Krakowie;
 • Przed nami w Liturgii Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego;
 • W środę Nowenna do MBNP…
 • W najbliższy piątek z racji Oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;
 • W niedzielę Niedziela Bożego Miłosierdzia; Nastąpi uczczenie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu;
 • Spotkania:

- spotkania z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. będą

  w czwartek i piątek o godz. 16.00;

- spotkanie z rodzicami dzieci, które będą miały Rocznicę I Komunii

  św. będzie w środę o godz. 19.00;

 • Bóg zapłać osiedlu Halamy i Palace za przygotowanie kościoła przed Triduum i os. Gęby przed Wielką Niedzielą i ofiary na potrzeby kościoła odpowiednio 160 zł i 100 zł. W tym tygodniu troskę o świątynię powierzamy Cieśle.
 • „Bóg zapłać” za wiele pracy naszym paniom dekoratorkom p. Zofii i Barbarze przygotowując Ciemnicę i Grób Pański;
 • Jesteśmy po Wielkim Tygodniu i po Procesji na Zmartwychwstanie - chciałem wyrazić wdzięczność dla wszystkich, którzy włączyli się czynnie w godne przeżywanie tego czasu. Bóg zapłać służbie kościelnej: p. organiście i małżonce i p. kościelnemu; całej służbie liturgicznej: ministrantom, lektorom a szczególnie lektorom Darkowi i Dawidowi, scholi, Zespołowi „Turbacyki”; Panu Janowi za śpiew Orędzia; Osiedlom za prowadzenie adoracji. Różom Różańcowym za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu; Dziękuję paniom i dziewczętom niosącym feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki, chłopcom za dzwonienie; panom niosącym baldachim, dziękuję za góralską wartę przy Grobie.
 • Prasa katolicka w przedsionku… „Mały Gość”… „Zgoda”…

 Niedziela Palmowa 14.04.2019

 • Dzisiaj Niedziela Palmowa. Msze św. o 8.00, 11.00 i 16.00; O godzinie 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po Mszy o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa. O 10.50 przed kościołem poświęcenie palm, następnie wejście do kościoła i Msza św. Po jej zakończeniu konkurs palm.
 • Przed nami Wielki Tydzień. W Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek Msza św. o godz. 7.00. W Wielką Środę o godz. 18.00. Spotkania-próby dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. będą w poniedziałek o godz. 16.00 i we wtorek o godz. 10.00;
 • Triduum Paschalne czyli od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty wszystko od godz. 18.00.
 • Wielki Czwartek 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja do godz. 22.00; (Możliwość spowiedzi od ok. godz. 20.00 dla przyjeżdżających na Święta…)
 • Wielki Piątek – Dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Adoracja od godz. 7.00. O 10.00 zgromadzą się dzieci i młodzież z Gimnazjum na Drodze Krzyżowej, poprowadzi kl. VIII. O godz. 15.00 Droga Krzyżowa taka jak w niedzielę po godz. 8.00 – już dziś proszę o prowadzenie.

 * O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej i składają się na nią: Pasja,  Adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego a następnie Gorzkie Żale. Adoracja do 24.00. Zapraszam jak w roku ubiegłym górali do trzymania straży przy Grobie. Program adoracji w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim dla poszczególnych osiedli wywieszony w gablocie. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

 • Wielka Sobota – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie od godz. 7.00. O godz. 10.00; 10.30; 11.00 poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Msza św. Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 18.00. Składają się na nią: poświęcenie ognia, Paschału, Orędzie Wielkanocne, poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu św. Przynosimy świece.
 • Wielkanoc – Rezurekcja o godz. 6.00. Zapraszam wszystkich w strojach góralskich; Zespół „Turbacyki”, do niesienia baldachimu, dziewczęta i panie do feretronów, dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców do dzwoneczków… Pozostałe Msze św. o 11.00 i 15.00.
 • Chrzest św. w Poniedziałek Wielkanocny na Mszy św. o godz. 11.00;
 • Bóg zapłać osiedlu Natanki za posprzątanie kościoła. W tym tygodniu troskę o świątynię powierzamy Halamy i Palace na Triduum; a przed Niedzielą Wielkanocną os. Gęby.
 • Spotkania – ministranci i lektorzy w środę po Mszy św. wieczornej a także w Wieli Piątek po wieczornym Nabożeństwie.
 • Prasa katolicka...   

ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY  i  W GROBIE

     WIELKI PIĄTEK

  7.00  PRZYBYTKI

  8.00  BEKACZE

  9.00  NAPORY

10.00  DROGA KRZYŻOWA – uczniowie, dzieci

11.00  ZAGRODY

12.00  NATANKI

13.00  HALAMY

14.00  PALACE

15.00  DROGA KRZYŻOWA

16.00  GĘBY i CIEŚLE

17.00  GRZĘDY

18.00  LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU;    GORZKIE ŻALE                   

21.00  LUPY i BEDNARZE

22.00  WOŹNY

23.00  MAJERZE

WIELKA SOBOTA 

7.00   KURKI        

 8.00   GARŁYTY i TALARKI

 9.00   TROJAKI 

12.00  LACHY i ZAJĄCE

13.00  DZIAŁEK

14.00  PAZYRÓWKA

15.00  FRĄCZKI CZ.1

16.00  FRĄCZKI CZ.2

17.00  RÓŻE RÓŻAŃCOWE

 18.00  Msza św. WIGILII PASCHALNEJ

V Niedziela Wielkiego Postu 7.04.2019

 • Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy. Msze św. dzisiaj o godz. 8.00, 11.00 i 16.00 z nauką rekolekcyjną; Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00;
 • Po Mszy św. o godz. 8.00 zmianka różańcowa a następnie dodatkowa Droga Krzyżowa – proszę o prowadzenie jak zwykle.
 • Plan rekolekcji…
 • W środę na każdej Mszy św. tradycyjnie składka dla ks. rekolekcjonisty…
 • W czwartek o godz. 16.00 spotkanie-próba w kościele dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. a wieczorem o godz. 19.00 spotkanie z rodzicami tychże dzieci.
 • W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci, uczniów o godz. 17.00 – prowadzi kl. III Gimn. a schola proszona o śpiew;
 • W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. Na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie palm. Jeśli będzie pogoda to z palmami gromadzimy się przed kościołem i o 10.50 poświęcenie palm i następnie procesyjnie wokół kościoła obejdziemy i następnie Msza św. A po Mszy św. przypominam o konkursie palm…
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Zagrody za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 150 zł na potrzeby kościoła, a na kolejną niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Natanki. 
 • Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: z Róży Marii Dziedzina 200 zł i z Róży Marii Kaczor 200 zł; a także 100 zł na misje.
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła.
 • Także w przedsionku plan rekolekcji na kartkach – do zabrania.

+

Ogłoszenia Duszpasterskie 31.03.2019

IV Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. O godz. 8.00, 11.00 i 16.00; Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00;
 • Po Mszy św. o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa.
 • W tygodniu w liturgii:

- w środę Nowenna do MBNP…

- w czwartek spowiedź św. przed I piątkiem od godz. 16.00 – 18.00

( szczególnie dla tych, którzy pilnują I piątków ) bo spowiedź

rekolekcyjna będzie w następnym tygodniu we wtorek 9 kwietnia.

- w piątek I piątek miesiąca; Ten dzień będzie wyglądał następująco:

rano o godz. 7.00 Msza św. o NSPJ; O godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla

uczniów; prowadzi kl. VI b. O godz. 18.00 Msza św. o NSPJ i po Mszy św. Droga Krzyżowa;

 • Nawiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w czasie rekolekcji w poniedziałek 8 kwietnia;
 • W Przyszłą niedzielę zmianka Różańcowa po Mszy św. o godz. 8.00;
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Napory za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 170 zł na potrzeby kościoła, a na niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Zagrody. 
 • Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: Z Róży Stanisława Natanek 150 zł; Z Róży Benigny Zapała 150 zł; Z Róży Zofii Palac 200 zł; z Róży Stanisławy Napora 200 zł; z Róży Heleny Tomala 200 zł; z Róży Katarzyny Krzysztofiak 200; z Róży Antoniego Hanula, z Róży Teresy Michalczewskiej 200 zł; z Róży Zofii Haras 200 zł; z Róży Józefa Lupy 150 zł; z Róży Marii Woźniak 200 zł; z Róży Edwarda Matusik 150 zł.
 • W przyszłą niedzielę zaczynają się rekolekcje wielkopostne w naszym kościele i potrwają od niedzieli do środy;
 • Plan Rekolekcji:
 • NIEDZIELA - 7. 04. 
 • 8.00 - Msza św. z nauką ogólną11.00 - Msza św. z nauką ogólną15.00 - Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

  16.00 - Msza św. z nauką ogólną 

  Poniedziałek - 8. 04.

   9.00 - Msza św. z nauką dla starszych i chorych

             z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

             - wyjazd do chorych (którzy nie mogą być w kościele).

  16.00 - Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży

                (od najmłodszych do  III Gimnazjum).

  18.00 - Msza św. z nauką ogólną.

     - po Mszy św. - nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej. 

  Wtorek - 9. 04.

    8.00 - Msza św. z nauką ogólną.

    9.00 – 12.00 - SPOWIEDŹ ŚWIĘTA    / 10.15 – 10.45 - przerwa

  15.00 – 18.00 - SPOWIEDŹ ŚWIĘTA    / 16.00 – 16.50 - przerwa*

        15.00 – 16.00 - spowiedź dzieci i młodzieży.

        16.00 - Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży /w przerwie…*

                      (od najmłodszych do III Gimnazjum).

  18.00 - Msza św. z nauką ogólną.

  Środa - 10. 04.

    8.00 - Msza św. z nauką ogólną.

  16.00 - Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży

  (od najmłodszych do III Gimnazjum).

  18.00 - Msza św. z nauką ogólną – zakończenie rekolekcji.

+

Ogłoszenia Duszpasterskie 24.03.2019

III Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. O godz. 8.00, 11.00 i 16.00; Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00;
 • Po Mszy św. o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa.
 • W tygodniu w liturgii:

- Jutro, w poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Jak co roku można przystąpić do szczególnej modlitwy jaką jest Duchowa Adopcja – czyli podjęcie się modlitwy w obronie nienarodzonych. Przypominam – kto się podejmie tego dzieła to od jutra do Pasterki codziennie odmawia się jeden dziesiątek różańca i specjalną modlitwę, która jest na folderze. A można te foldery zabrać z przedsionka kościoła. Ci, którzy się podejmą tej modlitwy proszeni są o wrzucenie do skrzynki jutro części tego folderu – można się podpisać albo anonimowo. Msza św. w tym dniu o godz.17.00.

- w środę jak zwykle Nowenna do MBNP …

 • W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o 16.00 – prowadzi kl. VIa; proszę dziewczęta ze scholi by tak prowadziły śpiew w czasie Drogi Krzyżowej. Potem o 17.00 Msza św. i po Mszy św. kolejna Droga Krzyżowa.
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Bekacze za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 120 zł na potrzeby kościoła, a na niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Napory. 
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła…
 • Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: Z Róży Józefy Halama 200 zł i z Róży Anny Pachura 200 zł;
 • Zmiana czasu z soboty na niedzielę z zimowego na letni…

Ogłoszenia Duszpasterskie 17.03.2019

II Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj II Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. O godz. 8.00, 11.00 i 16.00; Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00;
 • Po Mszy św. o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa.
 • W tygodniu w liturgii:

- we wtorek św. Józefa, Oblubieńca NMP;

- w środę Nowenna do MBNP…

 • W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o 16.00 – prowadzi kl. VII; proszę dziewczęta ze scholi by tak jak ostatnio prowadziły śpiew w czasie Drogi Krzyżowej. Potem o 17.00 Msza św. i po Mszy św. kolejna Droga Krzyżowa.
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Przybytki za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 200 zł na potrzeby kościoła, a na niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Bekacze. 
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła…

Ogłoszenia Duszpasterskie 10.03.2019

I Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. O godz. 8.00, 11.00 i 16.00; Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00;
 • Po Mszy św. o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa.
 • W środę Nowenna do MBNP…
 • W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o 16.00 – prowadzi kl. VIII; proszę dziewczęta ze scholi by tak jak ostatnio prowadziły śpiew w czasie Drogi Krzyżowej. Potem o 17.00 Msza św. i po Mszy św. kolejna Droga Krzyżowa.
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Frączki cz. 1 za przygotowanie kościoła i ofiarę 150 zł na potrzeby kościoła i os. Frączki cz. 2 - ofiara 180 zł;  a na niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Przybytki. 
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła…
 • Podziękowanie za ofiarę na pogorzelców i na rzecz Stowarzyszenia…

VIII Niedziela Zwykła

 • Dzisiaj VIII Niedziela Zwykła. Msze św. O godz. 8.00, 11.00 i 15.00;
 • I Niedziela miesiąca. W naszym kościele Nabożeństwo Eucharystyczne 40-godzinne. Po każdej Mszy św. wystawienie i adoracja do następnej Mszy św. / do 15.00 po czym ostatnia Msza św.
 • Zmianka różańcowa w ramach wystawienia i adoracji…
 • W poniedziałek i wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40-godzinnego: Mianowicie o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia i następnie adoracja do 17.00 i Msza św.
 • W środę Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu; obowiązuje post ścisły (trzy posiłki bezmięsne w tym jeden do syta); Msze św. o godz.7.00; 9.00 i 17.00; na każdej posypanie naszych głów popiołem na znak rozpoczęcia okresu pokuty.
 • W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o 16.00 – prowadzi kl. III Gimnazjum; proszę dziewczęta ze scholi by prowadziły śpiew w czasie nabożeństwa. Niech dziewczęta z kl. III Gimn. i VIII klasy szczególnie się tym zajmą. Potem o 17.00 Msza św. i po Mszy św. kolejna Droga Krzyżowa.
 • W przyszłą niedzielę I Niedziela Wielkiego Postu; po Mszy św. o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa a Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00;
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Pazyrówka za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 130 zł na środki czystości. A na Środę Popielcową proszę o przygotowanie os. Frączki cz. 1 a na niedzielę os. Frączki cz. 2.
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła…
 • Ogłoszenie dla rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii: w czwartek 7 marca o godz. 13.30 w szkole będą z Kierlikówki czyli będą ze strojami do I Komunii św. Kto czego potrzebuje to jest możliwość nabycia
 • Przypominam też o ogłoszeniu dla zelatorek i zelatorów – dzień skupienia 9 marca w Kasince M. (ci, którzy się zapisali…)
 • Dziś składka do puszek dla pogorzelców z Koniny z os. Lachy – do puszek przed tą Mszą św. była i będzie po kolejnych Mszach.; a kwesta na rzecz osób niepełnosprawnych po Mszy św. o godz. 8.00; 
 • Ogłoszenie p. dyrektor :
 1. Od 1 marca trwają zapisy dzieci sześcioletnich do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wnioski należy pobrać u wychowawców przedszkola lub w sekretariacie szkoły.
 2. od 4 marca rusza rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Koninie. Niezbędne  do rekrutacji formularze można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie do 20 marca 2019 roku. Elżbieta Kurek
  Dyrektor ZPO w Koninie

NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE

          3.03 – 5.03. 2019

    ( ADORACJA – OSIEDLA )

Poniedziałek 4. 03

 15.00 – 16.00  Trojaki Zające Lachy

16.00 – 17.00  Działek Pazyrówka Frączki cz. 1

17.00  Msza św.

 Wtorek  5. 03

 15.00 – 16.00  Frączki cz. 2, Przybytki

16.00 – 17.00  Bekacze Napory

17.00  Msza św.

Niedziela 24 luty 2019

 • Dziś VII Niedziela Zwykła. Msze św. O godz. 8.00; 11.00 i 15.00.
 • W tygodniu w liturgii:

- w środę Nowenna do MBNP; Nowenna i Msza św. rano o godz. 7.00 ponieważ wieczorem o godz. 17.00 Bierzmowanie. J.E. Ks. Bp Jan Zając udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży z kl. III Gimnazjum i VIII klasy.

 • Teraz kolejne informacje dla kandydatów: Spowiedź św. dla kandydatów, świadków, rodziców…będzie w poniedziałek, jutro od godz. 18.00;
 • Natomiast ostatnie spotkanie – próba przed Bierzmowaniem będzie we wtorek o godz. 18.00;
 • W dzień Bierzmowania kandydaci gromadzą się w kościele o godz. 16.30 / dziewczęta zajmują 4 pierwsze ławki a za nimi 4 kolejne świadkowie; chłopcy zajmują 3 pierwsze ławki a za nimi kolejne trzy ich świadkowie. A rodzice i ci, którzy będą na tej uroczystości tam gdzie zostanie wolne.
 • We wtorek o godz. 19.00 wyjazd na czuwanie do Łagiewnik… Zamówiony jest bus, jest jeszcze parę wolnych miejsc. Ponieważ jest to sprawa parafii – koszt przejazdu pokryję ja z pieniędzy parafialnych. Powrót stamtąd o godz. 5.00/ godzina wyjazdu/.
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Działek za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 110 zł. A na kolejną niedzielę proszę o przygotowanie os. Pazyrówka.
 • A na Bierzmowanie kościołem zajmują się rodzice kandydatów…
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła.
 • W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź św. w czwartek od godz. 15.00 – 17.00;
 • Wyjazd do chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00;
 • W przyszłą niedzielę jako ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem początek Nabożeństwa 40-godzinnego. Po każdej Mszy św. wystawienie i adoracja do godz. 15.00; Po niedzieli dalszy ciąg tego Nabożeństwa – w poniedziałek i wtorek od godz. 15.00 – 17.00 i Msza św. Jak zwykle na czas adoracji wyznaczone są osiedla…
 • Zmianka Różańcowa w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 8.00 …a ponieważ będzie trwało wystawienie i adoracja do następnej Mszy to dziesiątek odmówimy w ramach już wystawienia…
 • Przypominam też o ogłoszeniu dla zelatorek i zelatorów – dzień skupienia 9 marca w Kasince M. Do dzisiaj proszę zgłoszenia uczestnictwa bo jutro przekaże informacje tam ile mam zgłoszeń.
 • Była prośba by ogłosić o składce do puszek dla pogorzelców z Koniny z os. Lachy – więc w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. można wesprzeć potrzebujących wsparcia – do puszek;
 • Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych….kwesta

NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE

3.03 – 5.03 2019

( ADORACJA – OSIEDLA )

Niedziela 3. 03

  9.00 – 10.00  Zagrody, Natanki

10.00 – 11.00 Halamy Palace

12.00 – 13.00 Gęby Cieśle Grzędy

13.00 – 14.00 Lupy Bednarze Woźny

14.00 – 15.00 Majerze Garłyty Kurki Talarki

Poniedziałek 4. 03

15.00 – 16.00  Trojaki Zające Lachy

16.00 – 17.00  Działek Pazyrówka Frączki cz. 1

17.00  Msza św.

Wtorek 5. 03

15.00 – 16.00  Frączki cz. 2, Przybytki

16.00 – 17.00  Bekacze Napory

17.00  Msza św.