Przeskocz do treści

Sołtys wsi Konina zwołuje zebranie wiejskie w dniu 6 lutego 2022 r. o godzinie 14:00 w Zespole Placówek Oświatowych w Koninie. Tematem zebrania będą bieżące sprawy wsi. W przypadku braku kworum drugie zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 14:15. W związku z ważnością spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o liczny udział.

Sołtys wsi Konina zwołuje zebranie wiejskie na dzień 10 marca 2019 r. o godzinie 13:00 w Zespole Placówek Oświatowych w Koninie. Tematem zebrania będzie plan zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz bieżące sprawy wsi. W przypadku braku quorum drugie zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 13:15.