Przeskocz do treści

XXXI Niedziela Zwykła 1. 11. 2020 - Uroczystość Wszystkich Świętych

 • W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o godz. 8.00, 11.00 i 15.00; O godz. 15.00 Msza św. sprawowana za wszystkich naszych zmarłych a po Mszy św. modlitwy za zmarłych; Państwowy zakaz wstępu na Cmentarze do jutra włącznie…
 • Jutro Dzień Zaduszny Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00; 9.00 i 15.00. Po Mszy o 15.00 Różaniec za wszystkimi naszymi zmarłymi - w kościele.
 • Dziś i jutro ( tzn. 1 i 2 listopada ) kościół będzie otwarty do godz. 18.00. 

W tym roku przez cały listopad (ogłosił to Ojciec Święty Franciszek) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 • W środę Nowenna do MBNP; zachęcam do pisania próśb i podziękowań;
 • W czwartek spowiedź św. przed I piątkiem od 15.00 – 17.00;
 • W piątek przypada I piątek miesiąca; uczcimy Serce Boże na Mszy św. rano o 7.00 i wieczorem o 17.00;
 • W sobotę I sobota miesiąca, uczcimy Niepokalane Serce MB na Mszy św. o godz. 7.00; Do chorych jeśli jest potrzeba to zgłaszamy indywidualnie…
 • W przyszłą niedzielę Zmianka Różańcowa po Mszy św. o godz. 8.00;
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom osiedla Gęby za przygotowanie kościoła. W tym tygodniu troskę o świątynię powierzamy mieszkańcom os. Cieśle.
 • Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, do nabycia w przedsionku;
 • Spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o godz. 16.00;
 • „Bóg zapłać” poszczególnym klasom za prowadzenie Różańca w październiku;
 • Dziś można jeszcze składać wypominki w kancelarii po Mszach św.

 *Wypominki roczne będą czytane w piątki przez cały rok – z wyjątkiem I piątków a w trzeci piątek miesiąca będzie odprawiana Msza św. za zmarłych z Wypominek.

*Wypominki jednorazowe będą czytane w listopadzie przed Mszami św. aż do przeczytania wszystkich, czyli każdego dnia ok. 15 min. przed Mszą św. - wypominki i jedna tajemnica Różańcowa za tych zmarłych. 

 XXX Niedziela Zwykła   25. 10. 2020

* Dziś XXX Niedziela Zwykła;   Msze św. o godz. 8.00; 11.00 i 15.00; Nabożeństwo Różańcowe o godz. 14.30;

* Trwa miesiąc październik, Nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 17.00 a po nich Msza św. Różaniec prowadzą poszczególne klasy…

26.X – w intencji – za zmarłych z naszych rodzin;              / kl. VIII a

27.X – w intencji – za zmarłych z naszych rodzin               / kl. VIII b

28.X – w intencji - za zmarłych z naszych rodzin;              / kl. VII a

29.X – w intencji - za zmarłych z naszych rodzin;              / kl. VII b

30.X – w intencji - za zmarłych z naszych rodzin;              / kl. VII b

31.X – w intencji - za zmarłych z naszych rodzin;               / kl. VI a

*  W tygodniu w liturgii:

- w środę Nowenna do MBN Pomocy na początku Nabożeństwa Różańcowego a w liturgii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;

* W przyszłą niedzielę tj. 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Zgodnie z zaleceniem Prymasa Polski wszystkie Msze św. i Nabożeństwa mogą być tylko w kościele. Tak więc w naszym kościele 1 listopada Msze św. o godz. 8.00; 11.00 i 15.00. O godz. 15.00 Msza św. za wszystkich naszych zmarłych i po niej modlitwy w kościele z pięcioma stacjami tzn. tak jakby to było na Cmentarzu z modlitwami i wypominkami.

* Spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o godz. 15.30;

*  Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”, „ Staś”, „Zgoda”…

* „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Palace za przygotowanie kościoła na dzisiaj, a na kolejną niedzielę o przygotowanie kościoła proszone jest os. Gęby.

* Zmianka różańcowa będzie w niedzielę 8 listopada. 

 * Zapowiedź przedślubna wywieszona w gablocie...

  W przedsionku kościoła wyłożone są kartki na wypominki… Proszę u góry koniecznie napisać czy roczne czy jednorazowe.  Z wypominkami można przychodzić po Mszach św. do końca tygodnia... 

*Wypominki roczne będą czytane w piątki przez cały rok – z wyjątkiem I piątków a w trzeci piątek miesiąca będzie odprawiana Msza św. za zmarłych z Wypominek.

*Wypominki jednorazowe będą czytane od Dnia Zadusznego przed Mszą św. aż do przeczytania wszystkich, czyli każdego dnia ok. 10 min. przed Mszą św. - wypominki i jedna tajemnica Różańcowa.

List Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w związku z nową falą pandemii COVID 19

Ukochani Archidiecezjanie!

W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.

W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni jerozolimskiej mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów”. Wierzymy, że w nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła katolickiego, gdzie w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem Apostołowie i prorocy. Dzięki temu od chwili Chrztu świętego wierni chrześcijanie mogą cieszyć się godnością współobywateli świętych i domowników Boga. Co więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i udział w świętych sakramentach każdy chrześcijanin buduje osobistą świętość, sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie Boga przez Ducha”.

Ewangelia z Rocznicy ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był niskiego wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go, kazał mu zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To sprawiło, że przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste nawrócenie, z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego rodzinnego domu, który dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym, gdzie nasza codzienność przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.

Drodzy Archidiecezjanie!

Mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału we Mszy świętej w parafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą dziękować za to, że kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną własność. Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja przeżywam podobny do Waszego smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach, podczas których doświadczałbym radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.

W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus. Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w niedzielnej Mszy świętej. Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego spotkania się z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się do kościoła, z wielką nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy. Z żarliwością i ufnością zanoście je do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie dla każdej i każdego z nas, o ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy i pielęgniarek, którzy ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli szczęśliwie przeżyć ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie solidarni i odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych seniorach, niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście z ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5 października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam jako naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.

Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła, który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.

Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię

X Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 20 października 2020 roku

 XXIX Niedziela Zwykła   18. 10. 2020

* Dziś XXIX Niedziela Zwykła;   Msze św. o godz. 8.00; 11.00 i 15.00;  Nabożeństwo Różańcowe o godz. 14.30; Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny.             /Dyspensa ks. Metropolity…

* Trwa miesiąc październik, Nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 17.00 a po nich Msza św. Różaniec prowadzą poszczególne klasy…

19.X – w intencji: o miłosierdzie Boże i oddalenie epidemii;   / kl. VIII a

20.X - W intencji o pokój na świecie;                                           / kl. VIII b       

21.X – w intencji tych, którzy zapomnieli drogi do kościoła o nawrócenie /kl.VIIa

22.X - w intencji o wytrwanie w powołaniu i nowe powołania   / kl. VII b

23.X – w intencji chorych w naszej Parafii;                                   / kl. VI a

24.X – w intencji Misji: wszystkich misjonarzy i misjonarek;    / kl. VI b

25.X – w intencji: za zmarłych z naszych rodzin;             

* W tygodniu w liturgii:

- w poniedziałek wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki;

- we wtorek św. Jana Kantego, prezbitera, patrona archidiecezji krakowskiej;

- w środę Nowenna do MBN Pomocy na początku Nabożeństwa Różańcowego;

- w czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża;

* Spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o godz. 15.30;

*  Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”, „Zgoda”…

* W czwartek 22 dnia miesiąca modlitwy do św. Rity a następnie Różaniec;

* „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Halamy za przygotowanie kościoła na dzisiaj, a na kolejną niedzielę o przygotowanie kościoła proszone jest os. Palace.

W przedsionku kościoła wyłożone są kartki na wypominki… Proszę u góry koniecznie napisać czy roczne czy jednorazowe.  Z wypominkami można przychodzić po Mszach św. Wypominki roczne będą czytane w piątki przez cały rok – z wyjątkiem I piątków a w trzeci piątek miesiąca będzie odprawiana Msza św. za zmarłych z Wypominek. *Wypominki jednorazowe będą czytane od Dnia Zadusznego przed Mszą św. aż do przeczytania wszystkich, czyli każdego dnia ok. 10 min. przed Mszą św. - wypominki i jedna tajemnica Różańcowa.

17 października 2020

DEKRET DOTYCZĄCY DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia.

 1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.
 2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.
 3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.
 4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.
 5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.
 6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.
 7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 XXVIII Niedziela Zwykła   11. 10. 2020

* Dziś XXVIII Niedziela Zwykła;   Msze św. o godz. 8.00; 11.00 i 15.00; Dziś w całej Polsce obchodzony jest XX Dzień Papieski pod hasłem „ TOTUS TUUS”. Po Mszy św. można złożyć ofiarę do puszki dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – stypendia dla zdolnej ubogiej młodzieży;

* W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele przypada IV rocznica Konsekracji Świątyni; z tego względu dziękczynne Te Deum po Mszy św. o godz. 11.00.

* Trwa miesiąc październik, Nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 17.00 a po nich Msza św. Różaniec prowadzą poszczególne klasy… W niedziele Różaniec przed popołudniową Mszą św. czyli o godz. 14.30;

* W tygodniu w liturgii:

- we wtorek wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera;

- w środę Nowenna do MBN Pomocy na początku Nabożeństwa Różańcowego;

- w czwartek wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora K-ła;

- w piątek wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej;

- w sobotę wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika;

* Spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o godz. 15.30;

* Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła; „Mały Gość”…; „Zgoda”…

* „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Natanki za przygotowanie kościoła na dzisiaj, a na kolejną niedzielę o przygotowanie kościoła proszone jest os. Halamy.

* W przedsionku kościoła kartki na wypominki – do zabrania…

  INTENCJE RÓŻAŃCOWE -

pon.12.X – w intencji: o miłosierdzie Boże i oddalenie epidemii;  / kl. VIII b

wt. 13.X – w intencji prześladowanych za wiarę;                             / kl. VII a

śr.  14.X – w intencji nauczycieli i wychowawców;                          / kl. VII b   

czw.15.X – w intencji o wytrwanie w powołaniu i nowe powołania   / kl. VI a

pt. 16.X – w intencji chorych w naszej Parafii;                                 / kl. VI b   

sob. 17.X – w intencji Misji: wszystkich misjonarzy i misjonarek;  / kl. V

Ndz.18.X – w intencji wszystkich rodzin w naszej Parafii;

 XXVII Niedziela Zwykła   4. 10. 2020

* Dziś XXVII Niedziela Zwykła;   Msze św. o godz. 8.00; 11.00 i 15.00;  I niedziela miesiąca; Zmianka różańcowa; w ramach zmianki odmówimy różaniec przed Najświętszym Sakramentem po Mszy św. o godz. 8.00; 

* Trwa miesiąc październik, Nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 17.00 a po nich Msza św. Różaniec prowadzą poszczególne klasy… W przyszłą niedzielę Różaniec przed popołudniową Msza św. czyli o godz. 14.30;

* W tygodniu w liturgii:

- w poniedziałek wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy;

- w środę Wspomnienie NMP Różańcowej; Nowenna do MBN Pomocy na początku Nabożeństwa Różańcowego;

- w piątek wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa;

- w przyszłą niedzielę XX Dzień Papieski; z tego względu jak co roku po Mszy św. ofiara do puszek dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – stypendia dla zdolnej ubogiej młodzieży;

- także w przyszłą niedzielę w naszym kościele przypada kolejna IV rocznica Konsekracji naszej Świątyni; z tego względu dziękczynne Te Deum po Mszy św. o godz. 11.00.

* Spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o godz. 15.30;

* Spotkanie ministrantów w piątek o godz. 15.30;

* Schola - niedziela godz. 10.00

* Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła; „Mały Gość”…; „Zgoda”…

* „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Zagrody za przygotowanie kościoła na dzisiaj, a na kolejną niedzielę o przygotowanie kościoła proszone jest os. Natanki.

………………………………………..

 5.X – w intencji dzieci i młodzieży o katolickie wychowanie;   / kl.VII b     / pon. 

 6.X – w intencji Misji: wszystkich misjonarzy i misjonarek;     / kl.VI a     / wtor.   

 7.X – w intencji naszych Róż Różańcowych i rodzin w Parafii; / Róże

 8.X – w intencji o wytrwanie w powołaniu i nowe powołania;    / kl.VI b   / czw.   

 9.X – w intencji chorych w naszej Parafii;                                    / kl.V         / pt.

10.X – w intencji obrony życia nienarodzonych;                        / kl.VIII a   / sob.

11.X - dziękczynny różaniec za Konsekrację naszej Świątyni;