Przeskocz do treści

Ogłoszenia Duszpasterskie 29.03.2020

V Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 8.00, 11.00 i 16.00;
 • Ze względu na epidemię we Mszy świętej może brać udział maksymalnie 5 osób ( państwowe nakazy ).
 • Ze względu na epidemię i przepisy – nie może być i nie będzie wspólnej parafialnej spowiedzi przed Świętami. Natomiast proszę pamiętać co mówi przykazanie kościelne: W okresie wielkanocnym mamy obowiązek przystąpienia do Komunii świętej ( a więc i do spowiedzi ) a ten okres trwa aż do 7 czerwca 2020 r. Więc mamy sporo czasu i możliwości aby to przykazanie wypełnić… ( W okresie do Świąt można indywidualnie skorzystać ze spowiedzi codziennie przed Mszą św. ). 
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Pazyrówka za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 150 zł na środki czystości, a na kolejną niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Frączki cz. 1.
 • „Bóg zapłać” za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: Z Róży Zofii Palac, z Róży Antoniego Hanuli i z Róży Teresy Michalczewskiej – po 200 zł;
 • W tych dniach miały odbywać się rekolekcje w naszej parafii i były na te dni przyjęte intencje mszalne. Z oczywistych powodów nie ma rekolekcji a intencje będą odprawiane tak jak napisałem w intencjach mszalnych ( patrz intencje mszalne ! ) – w odprawieniu tych intencji wspomagają znani nam ks. Andrzej Mieszczak i ks. Andrzej Duda. Ja będę ogłaszał danego dnia tutaj wszystkie intencje i ci księża będą je u siebie odprawiać ( a my łączmy się duchowo…) To jest jedyne możliwe rozwiązanie / bo do końca grudnia już wszystko zapisane !
 • Odwołane zostają również odwiedziny chorych i starszych w miesiącu kwietniu z powodu obecnej sytuacji  / wyjątkiem sytuacje konieczne w razie zagrożenia życia ! W takim przypadku proszę przyjechać po mnie. 
 • Wieczorne Msze św. o godz. 18.00.
 • W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa.
 • W tym trudnym czasie nie możemy być w kościele niech więc nasze domy będą miejscem szczególnej modlitwy, pamiętajmy o drodze krzyżowej czy też o Gorzkich Żalach („kościół domowy”).
 • Informacja na temat I Komunii św. w naszej diecezji poniżej…a także na stronie naszej diecezji.
 • Poniżej najnowszy dekret naszego Metropolity ! / aktualizacja

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
 4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
 5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 6. Zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 7. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 8. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 9. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 10. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 11. kropielnice kościelne należy opróżnić.
 12. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
 13. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 14. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
 15. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
 16. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
 17. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
 18. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

KOMUNIKAT W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ I BIERZMOWANIA

Celebracja uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii – informuje ks. dr Andrzej Kielian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania

 


Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.

Ks. dr Andrzej Kielian
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie