Przeskocz do treści

Ogłoszenia Duszpasterskie 29.03.2020

V Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 8.00, 11.00 i 16.00;
 • Ze względu na epidemię we Mszy świętej może brać udział maksymalnie 5 osób ( państwowe nakazy ).
 • Ze względu na epidemię i przepisy – nie może być i nie będzie wspólnej parafialnej spowiedzi przed Świętami. Natomiast proszę pamiętać co mówi przykazanie kościelne: W okresie wielkanocnym mamy obowiązek przystąpienia do Komunii świętej ( a więc i do spowiedzi ) a ten okres trwa aż do 7 czerwca 2020 r. Więc mamy sporo czasu i możliwości aby to przykazanie wypełnić… ( W okresie do Świąt można indywidualnie skorzystać ze spowiedzi codziennie przed Mszą św. ). 
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Pazyrówka za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 150 zł na środki czystości, a na kolejną niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Frączki cz. 1.
 • „Bóg zapłać” za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: Z Róży Zofii Palac, z Róży Antoniego Hanuli i z Róży Teresy Michalczewskiej – po 200 zł;
 • W tych dniach miały odbywać się rekolekcje w naszej parafii i były na te dni przyjęte intencje mszalne. Z oczywistych powodów nie ma rekolekcji a intencje będą odprawiane tak jak napisałem w intencjach mszalnych ( patrz intencje mszalne ! ) – w odprawieniu tych intencji wspomagają znani nam ks. Andrzej Mieszczak i ks. Andrzej Duda. Ja będę ogłaszał danego dnia tutaj wszystkie intencje i ci księża będą je u siebie odprawiać ( a my łączmy się duchowo…) To jest jedyne możliwe rozwiązanie / bo do końca grudnia już wszystko zapisane !
 • Odwołane zostają również odwiedziny chorych i starszych w miesiącu kwietniu z powodu obecnej sytuacji  / wyjątkiem sytuacje konieczne w razie zagrożenia życia ! W takim przypadku proszę przyjechać po mnie. 
 • Wieczorne Msze św. o godz. 18.00.
 • W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa.
 • W tym trudnym czasie nie możemy być w kościele niech więc nasze domy będą miejscem szczególnej modlitwy, pamiętajmy o drodze krzyżowej czy też o Gorzkich Żalach („kościół domowy”).
 • Informacja na temat I Komunii św. w naszej diecezji poniżej…a także na stronie naszej diecezji.
 • Poniżej najnowszy dekret naszego Metropolity ! / aktualizacja

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
 4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
 5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 6. Zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 7. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 8. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 9. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 10. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 11. kropielnice kościelne należy opróżnić.
 12. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
 13. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 14. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
 15. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
 16. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
 17. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
 18. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

KOMUNIKAT W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ I BIERZMOWANIA

Celebracja uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii – informuje ks. dr Andrzej Kielian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania

 


Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.

Ks. dr Andrzej Kielian
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

Ogłoszenia Duszpasterskie 22.03.2020

IV Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. O godz. 8.00, 11.00 i 16.00; Gorzkie Żale nadal zawieszone… 
 • W tygodniu w liturgii:

- W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Jak co roku można przystąpić do szczególnej modlitwy jaką jest Duchowa Adopcja – czyli podjęcie się modlitwy w obronie nienarodzonych. Przypominam – kto się podejmie tego dzieła to od środy do Pasterki codziennie odmawia się jeden dziesiątek różańca i specjalną modlitwę, która jest na folderze. A można te foldery zabrać z przedsionka kościoła. Ci, którzy się podejmą tej modlitwy proszeni są o wrzucenie do skrzynki folderu – można się podpisać albo anonimowo. Msza św. w tym dniu o godz.17.00.

- w środę jak zwykle Nowenna do MBNP …

 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Działek za przygotowanie kościoła na dzisiaj i za ofiarę 130 zł, a na niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Pazyrówka.
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła…
 • „Bóg zapłać” za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: Z Róży Józefy Halama 200 zł; z Róży Heleny Tomala 200 zł; Z Róży Zofii Haras 200 zł; z Róży Marii Dziedzina 200 zł; z Róży Marii Woźniak 200 zł; z Róży Józefa Lupy 150 zł; z Róży Marii Kaczor 200 zł; z Róży Anny Pachura 200 zł; z Róży Stanisławy Napora 200 zł; 
 • Zmiana czasu z soboty na niedzielę z zimowego na letni…
 • Przypomnienie: dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej jak na razie do 29 marca ...

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:
 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.
 2. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.
 1. Ponadto zarządzam:
 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.
 1. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
 2. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:
 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 1. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
 2. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO W DNIU ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA - 25.III.2020

 • W parafiach zalecamy prywatny sposób podjęcia duchowej adopcji, poprzez indywidualne odmówienie formuły przyrzeczenia. Księży Proboszczów prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu w kościołach deklaracji przystąpienia do duchowej adopcji wraz z koszykiem, do którego można je składać oraz pobranie i wydrukowanie formuły przyrzeczenia dla osób, które zechcą je złożyć.
 • Istnieje możliwość podjęcia duchowej adopcji w domach. Jeśli do dzieła pragnie przystąpić więcej domowników, obrzęd ten mogą przeprowadzić rodzice, czy też jeden z dorosłych członków rodziny.

Osoby, które zdecydują się na taką formę proszone są o wypełnienie na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przygotowanego formularza: imię osoby podejmującej Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i miejsce zamieszkania.

Taką informację można również dostarczyć drogą mailową na adres duchowaadopcja@diecezja.pl.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

*Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
*Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych *Postanawiam mocno i przyrzekam
*Że od dnia 25 marca 2020 r.
*W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
*Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome
*Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
*Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
*Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

Ogłoszenia Duszpasterskie 15.03.2020

III Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 8.00, 11.00 i 16.00;
 • ( Nabożeństwo Gorzkich Żali czasowo zawieszone ... )
 • W środę Nowenna do MBNP…
 • W czwartek św. Józefa Oblubieńca NMP.
 • W piątek o godz. 17.00 Msza św. i Droga Krzyżowa,  ( Nie ma Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16.00 ! )
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Lachy za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 100 zł na środki czystości a na kolejną niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Działek.
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła…
 • „Bóg zapłać” za ofiarę 200 zł na kwiaty do Bożego Grobu z Róży Benigny Zapała; z Róży Katarzyny Krzysztofiak; z Róży Stanisława Natanek;
 • Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ogłosił decyzję o rozpoczęciu procesów kanonizacyjnych Służebnicy Bożej Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Sługi Bożego Karola Wojtyły - seniora, rodziców św. Jana Pawła II.
 • Informuję, że najbliższe wolne terminy jeśli chodzi o zamawiane Mszy św. to jest grudzień… / po 10-tym…
 • "Bóg zapłać" pewnej rodzinie za ofiarę 5 tys. na potrzeby "wokół św. Rity"...
 • Stosujemy się do Dekretu naszego Metropolity odnośnie uczestniczenia we Mszach św. 

Ogłoszenia Duszpasterskie 8.03.2020

II Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj II Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. O godz. 8.00, 11.00 i 16.00; Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00;
 • Po Mszy św. o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa.
 • W środę Nowenna do MBNP…
 • W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci, uczniów o godz. 16.00, rozważania prowadzi kl. VII b, a dziewczęta ze scholi proszone o śpiew w czasie Drogi Krzyżowej i Komunii św. Następnie o godz. 17.00 Msza św. i kolejna Droga Krzyżowa;
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Zające za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 160 zł na potrzeby kościoła a na kolejną niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Lachy. 
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła…
 • Zgubiono klucze... 

Ogłoszenia Duszpasterskie 1.03.2020

I Niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. O godz. 8.00, 11.00 i 16.00; Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00; Zmianka różańcowa po Mszy św. po godz. 8.00;
 • Po Mszy św. o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa.
 • W środę Nowenna do MBNP…a w liturgii św. Kazimierza patrona Archidiecezji Krakowskiej;
 • W czwartek od 15.00 – 17.00 dodatkowa spowiedź św. przed I piątkiem;

- kandydaci do Bierzmowania podpisują spowiedź w dzienniczkach do

  Bierzmowania…

 • W piątek Droga Krzyżowa dla uczniów, dla dzieci o 16.00 prowadzi kl. VIIa; proszę dziewczęta ze scholi by prowadziły śpiew w czasie Drogi Krzyżowej. Potem o 17.00 Msza św. i po Mszy św. kolejna Droga Krzyżowa.
 • W sobotę odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną od godz. 9.00;
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Talarki i Trojaki za przygotowanie kościoła w minionym tygodniu na Środę Popielcową i na dzisiaj ( i za ofiary na środki czystości 100 i 150 zł ) a na kolejną niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Zające.   
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła…
 • Podziękowanie za ofiarę na rzecz Stowarzyszenia…
 • „Bóg zapłać” pewnej osobie za ofiarę w wysokości 3 tys. na rzecz związaną ze św. Ritą…
 • „Bóg zapłać” naszym paniom dekoratorkom za przygotowanie dekoracji na Wielki Post…
 • W czwartek o godz. 9.00 w szkole będą z Kierlikówki ze strojami Komunijnymi...
 • Ogłoszenie p. dyrektor o rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21. Potrzebne wnioski do rekrutacji można pobrać w sekretariacie Zespołu w godzinach pracy. Rekrutacja potrwa od 2 - do  27 marca...