Przeskocz do treści

II Niedziela Wielkanocna  28.04.2019

 • Dzisiaj II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po ogłoszeniach nastąpi uczczenie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu; Msze św. o 8.00; 11.00 i 15.00;
 • W tygodniu w Liturgii:

- w poniedziałek św. Wojciecha, biskupa i męczennika;

- W środę zaczyna się miesiąc maj – nabożeństwa majowe po Mszy

św. o godz. 18.00; / Nowenna w środę na początku Nab. Majowego;

- w czwartek 2 maja św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła;

- w piątek 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski; Msza św. o godz.

  8.00; 11.00 i 15.00; W tym dniu Odnowienie Ślubów Jasnogórskich;

  w tym dniu także Zmianka Różańcowa po Mszy św. o godz. 8.00;

- w sobotę wspomnienie św. Floriana, męczennika;

- W tym tygodniu I piątek miesiąca; spowiedź św. przed I piątkiem i

zarazem przed Odpustem w czwartek od godz. 16.00 – 18.00;

 • W przyszłą niedzielę w naszej Parafii Uroczystość Odpustowa ku czci św. Stanisława BM; Suma Odpustowa o godz. 11.00. Sumę będzie celebrował ks. prałat Józef Niedźwiedzki; Bardzo proszę jak na każdy Odpust do posług. Do feretronów, do baldachimu, dziewczynki do sypania kwiatów, chłopcy do dzwonienia; „Turbacyki” proszę…
 • Spotkania dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. będą we wtorek o godz. 16.00 i we środę o godz. 10.00
 • Spotkania dzieci, które przygotowują się do Rocznicy I Komunii św. będą w poniedziałek o godz. 16.00 i w środę o godz. 16.00
 • Bóg zapłać os. Cieśle za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 100 zł; na piątek proszę os. Grzędy a przed niedzielą os. Lupy i Bednarze.

* Spotkanie ministrantów we środę po Mszy św. …

*Dziś po Mszy św. 11.00 wręczenie nagród za konkurs palm…

*Zebranie Rady Parafialnej 3 maja po Mszy św. o 15.00 / godz. 16.00/

*Zaproszenie na Nowennę przed Uroczystością św. Stanisława do

katedry w Krakowie na 6 maja godz. 17.30… Zapisy w zakrystii…

Poniedziałek Wielkanocny  22.04.2019

 • Dzisiaj drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. o godz. 8.00; 11.00 i 15.00; Dzisiejsza składka na UPJP II w Krakowie;
 • Przed nami w Liturgii Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego;
 • W środę Nowenna do MBNP…
 • W najbliższy piątek z racji Oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;
 • W niedzielę Niedziela Bożego Miłosierdzia; Nastąpi uczczenie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu;
 • Spotkania:

- spotkania z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. będą

  w czwartek i piątek o godz. 16.00;

- spotkanie z rodzicami dzieci, które będą miały Rocznicę I Komunii

  św. będzie w środę o godz. 19.00;

 • Bóg zapłać osiedlu Halamy i Palace za przygotowanie kościoła przed Triduum i os. Gęby przed Wielką Niedzielą i ofiary na potrzeby kościoła odpowiednio 160 zł i 100 zł. W tym tygodniu troskę o świątynię powierzamy Cieśle.
 • „Bóg zapłać” za wiele pracy naszym paniom dekoratorkom p. Zofii i Barbarze przygotowując Ciemnicę i Grób Pański;
 • Jesteśmy po Wielkim Tygodniu i po Procesji na Zmartwychwstanie - chciałem wyrazić wdzięczność dla wszystkich, którzy włączyli się czynnie w godne przeżywanie tego czasu. Bóg zapłać służbie kościelnej: p. organiście i małżonce i p. kościelnemu; całej służbie liturgicznej: ministrantom, lektorom a szczególnie lektorom Darkowi i Dawidowi, scholi, Zespołowi „Turbacyki”; Panu Janowi za śpiew Orędzia; Osiedlom za prowadzenie adoracji. Różom Różańcowym za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu; Dziękuję paniom i dziewczętom niosącym feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki, chłopcom za dzwonienie; panom niosącym baldachim, dziękuję za góralską wartę przy Grobie.
 • Prasa katolicka w przedsionku… „Mały Gość”… „Zgoda”…

 Niedziela Palmowa 14.04.2019

 • Dzisiaj Niedziela Palmowa. Msze św. o 8.00, 11.00 i 16.00; O godzinie 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po Mszy o godz. 8.00 dodatkowa Droga Krzyżowa. O 10.50 przed kościołem poświęcenie palm, następnie wejście do kościoła i Msza św. Po jej zakończeniu konkurs palm.
 • Przed nami Wielki Tydzień. W Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek Msza św. o godz. 7.00. W Wielką Środę o godz. 18.00. Spotkania-próby dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. będą w poniedziałek o godz. 16.00 i we wtorek o godz. 10.00;
 • Triduum Paschalne czyli od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty wszystko od godz. 18.00.
 • Wielki Czwartek 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja do godz. 22.00; (Możliwość spowiedzi od ok. godz. 20.00 dla przyjeżdżających na Święta…)
 • Wielki Piątek – Dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Adoracja od godz. 7.00. O 10.00 zgromadzą się dzieci i młodzież z Gimnazjum na Drodze Krzyżowej, poprowadzi kl. VIII. O godz. 15.00 Droga Krzyżowa taka jak w niedzielę po godz. 8.00 – już dziś proszę o prowadzenie.

 * O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej i składają się na nią: Pasja,  Adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego a następnie Gorzkie Żale. Adoracja do 24.00. Zapraszam jak w roku ubiegłym górali do trzymania straży przy Grobie. Program adoracji w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim dla poszczególnych osiedli wywieszony w gablocie. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

 • Wielka Sobota – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie od godz. 7.00. O godz. 10.00; 10.30; 11.00 poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Msza św. Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 18.00. Składają się na nią: poświęcenie ognia, Paschału, Orędzie Wielkanocne, poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu św. Przynosimy świece.
 • Wielkanoc – Rezurekcja o godz. 6.00. Zapraszam wszystkich w strojach góralskich; Zespół „Turbacyki”, do niesienia baldachimu, dziewczęta i panie do feretronów, dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców do dzwoneczków… Pozostałe Msze św. o 11.00 i 15.00.
 • Chrzest św. w Poniedziałek Wielkanocny na Mszy św. o godz. 11.00;
 • Bóg zapłać osiedlu Natanki za posprzątanie kościoła. W tym tygodniu troskę o świątynię powierzamy Halamy i Palace na Triduum; a przed Niedzielą Wielkanocną os. Gęby.
 • Spotkania – ministranci i lektorzy w środę po Mszy św. wieczornej a także w Wieli Piątek po wieczornym Nabożeństwie.
 • Prasa katolicka...   

ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY  i  W GROBIE

     WIELKI PIĄTEK

  7.00  PRZYBYTKI

  8.00  BEKACZE

  9.00  NAPORY

10.00  DROGA KRZYŻOWA – uczniowie, dzieci

11.00  ZAGRODY

12.00  NATANKI

13.00  HALAMY

14.00  PALACE

15.00  DROGA KRZYŻOWA

16.00  GĘBY i CIEŚLE

17.00  GRZĘDY

18.00  LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU;    GORZKIE ŻALE                   

21.00  LUPY i BEDNARZE

22.00  WOŹNY

23.00  MAJERZE

WIELKA SOBOTA 

7.00   KURKI        

 8.00   GARŁYTY i TALARKI

 9.00   TROJAKI 

12.00  LACHY i ZAJĄCE

13.00  DZIAŁEK

14.00  PAZYRÓWKA

15.00  FRĄCZKI CZ.1

16.00  FRĄCZKI CZ.2

17.00  RÓŻE RÓŻAŃCOWE

 18.00  Msza św. WIGILII PASCHALNEJ

V Niedziela Wielkiego Postu 7.04.2019

 • Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy. Msze św. dzisiaj o godz. 8.00, 11.00 i 16.00 z nauką rekolekcyjną; Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.00;
 • Po Mszy św. o godz. 8.00 zmianka różańcowa a następnie dodatkowa Droga Krzyżowa – proszę o prowadzenie jak zwykle.
 • Plan rekolekcji…
 • W środę na każdej Mszy św. tradycyjnie składka dla ks. rekolekcjonisty…
 • W czwartek o godz. 16.00 spotkanie-próba w kościele dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. a wieczorem o godz. 19.00 spotkanie z rodzicami tychże dzieci.
 • W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci, uczniów o godz. 17.00 – prowadzi kl. III Gimn. a schola proszona o śpiew;
 • W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. Na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie palm. Jeśli będzie pogoda to z palmami gromadzimy się przed kościołem i o 10.50 poświęcenie palm i następnie procesyjnie wokół kościoła obejdziemy i następnie Msza św. A po Mszy św. przypominam o konkursie palm…
 • „Bóg zapłać” mieszkańcom os. Zagrody za przygotowanie kościoła na dzisiaj i ofiarę 150 zł na potrzeby kościoła, a na kolejną niedzielę proszę o przygotowanie kościoła os. Natanki. 
 • Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: z Róży Marii Dziedzina 200 zł i z Róży Marii Kaczor 200 zł; a także 100 zł na misje.
 • Prasa katolicka do nabycia w przedsionku kościoła.
 • Także w przedsionku plan rekolekcji na kartkach – do zabrania.